Hrvatska, zajedno sa jos 6 država sudjeluje na znanstvenom skupu,koji organizira RSE, a održati će se 17.i 18.ožujka.

Ovaj znanstveni skup europske Rett zajednice,održati će se sa ciljem osnaživanja međusobne suradnje europskih zemalja na području istraživanja Rettovog sindroma, razmjene znanja i podizanja kvalitete života osoba sa Rettovim sindromom i njihovih obitelji. 💜

Poseban naglasak će biti na novim terapijama i pristupima liječenju Rettovog sindroma i važnosti zajedničkog napora da nove terapeutske mogućnosti što prije postanu dostupne oboljelima od Rettovog sindroma.

Glavni sastanak prvenstveno orijentiran na bazična istraživanja će se održati u Mađarskoj.Jedan od satelitskih sastanaka u organizaciji udruge Tihi anđeli održati će se u Rijeci. Sudjelovati će nekoliko europskih rett stručnjaka, prof.dr. Vladimira Vlatka Vuletic ,njen stručni tim i predstavnici Tihih anđela.

Konferenciju mogu,on line,pratiti svi zainteresirani, preko objavljenog linka .