Savjetovanje o pravima

Važno područje djelovanja socijalnih radnika je informiranje korisnika o pravima i posredovanje za korisnike u ostvarivanju prava te zaštita postojećih prava.

Za sva pitanja našu socijalnu radnicu možete kontaktirati svakog radnog dana od 7 do 15 sati na broj 091/4443-038 kao i putem e-maila na nikolina.hsrb@gmail.com

Katalog Prava

Na ovom mjestu možete pronaći najvažnije informacije vezane za prava osoba oboljelih od rijetkih bolesti te roditelja djece oboljele od rijetkih bolesti.

Hrvatski savez za rijetke bolesti je 2018. godine izdao priručnik o pravima u sklopu projekta „Centar za podršku oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim obiteljima“ od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

PRIRUČNIK O OSTVARIVANJU PRAVA OSOBA OBOLJELIH OD RIJETKIH BOLESTI

  • Priručnik je izrađen u cilju pružanja pregleda postojećih prava koje osobe s rijetkim (i ostalim) bolestima mogu ostvariti u RH
  • Ključno je naglasiti kako ne postoje ista prava za sve oboljele od pojedine dijagnoze jer simptomi i posljedice bolesti na cjelokupno funkcioniranje i kvalitetu života pojedinaca mogu biti vrlo različiti; također, spektar simptoma unutar pojedine dijagnoze, kao i intenzitet i progresija bolesti osoba s istom dijagnozom, mogu se bitno razlikovati.
  • Osoba može ostvariti prava na naknade i usluge ako ispunjava uvjete utvrđene odgovarajućim zakonskim propisima
  • Također, ako je u postupku ostvarivanja određenog prava potrebno utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje osobe, nadležna institucija će zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
  • Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – Vještačenje podrazumijeva utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne i radne sposobnosti osobe

ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

VJEŠTAČENJE

Zavod, između ostalog, obavlja poslove Vještačenja u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja.

Uredba o metodologiji vještačenja

REHABILITACIJA

Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom, kojoj je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji

Profesionalnu rehabilitaciju provode Centri za profesionalnu rehabilitaciju.

Centri za profesionalnu rehabilitaciju:

  1. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
  2. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
  3. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
  4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

 

PRAVA

Hrvatski savez za rijetke bolesti je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog saveza za rijetke bolesti.
Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Europska unija

Zajedno do fondova EU

O nama

Copyright 2020 Hrvatski savez za rijetke bolesti.
Development by Fugaj Creative.