Radnoterapijsko savjetovalište

Radna terapija bavi se osobama čije je optimalno funkcioniranje narušeno bolešću, ozljedom ili nekim drugim stanjem.

Radni terapeut je stručnjak koji radi sa svim dobnim skupinama na  onim aktivnostima koje su njegovim korisnicima važne za svakodnevno funkcioniranje. Fokus radnog terapeuta su aktivnosti dnevnog života koje se dijele na: aktivnosti samozbrinjavanja, aktivnosti produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena.

Cilj je korisnika osposobiti da samostalno funkcionira što optimalnije u sklopu svojih mogućnosti, na način da koristi svakodnevne aktivnosti kao terapijski medij.

Pedijatrijski radni terapeut radi na podizanju djetetovog samopouzdanja kroz facilitiranje djetetovih sposobnosti i vještina. Tako radni terapeut u pedijatriji radi na finoj i gruboj motorici, kogniciji, hvatovima šake ili koordinaciji oko ruka koja je važna za pisanje i čitanje, ali i mnoge druge aktivnosti. Usavršavanje aktivnosti samozbrinjavanja u vidu odijevanja, osobne higijene, samostalno hranjenje, vezivanje vezica i slično. Djetetu se prenose korisne socijalne vještine kako bi se snašlo u školskom ili vrtićkom okruženju. Osim toga djetetu daje alate koje treba da bi se nosilo s  frustracijama i da bi se samostalno emocionalno izreguliralo kada je to potrebno. Također, djetetu se pružaju ciljani i odmjereni senzorički podražaji kako bi se moglo uredno razvijati. 

Važno je napomenuti kako osim učenja raznih vještina, radni terapeut izrađuje i prilagođava pomagala za dijete ( prilagodba oprema za kupanje, ortoze, prilagodba oprema za hranjenje i pisanje i sl.).

Ukratko, radni terapeut je osoba koja će osobi omogućiti da bez obzira na poteškoće koje ima ,funkcionira najbolje moguće i da iskoristi svoj potencijal i živi kvalitetno.

Hrvatski savez za rijetke bolesti je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog saveza za rijetke bolesti.
Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Europska unija

Zajedno do fondova EU

O nama

Copyright 2020 Hrvatski savez za rijetke bolesti.
Development by Fugaj Creative.