Nastavljamo s edukacijama djelatnika u školama koje pohađaju učenici oboljeli od rijetkih bolesti.
Do sada je u edukaciji sudjelovalo 25 škola, a edukacije će se provoditi do kraja školske godine 2021/2022.


U ožujku su planirane edukacije u još 5 škola.


Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima, stručnjacima, nastavnicima, roditeljima i školama na interesu i suradnji koja će sigurno imati utjecaj na razumijevanje potreba učenika s rijetkim bolestima.