U svrhu informiranja studenata i stručnjaka o rijetkim bolestima, u sklopu projekta financiranog sredstvima grada Zagreba, izrađena je brošura „Rijetka infoteka za zdravstvene djelatnike“ u kojoj se nalaze informacije o rijetkim bolestima koje su važne za liječnike primarne zdravstvene zaštite, informacije o referentnim centrima za rijetke bolesti, udrugama koje se bave rijetkim dijagnozama i druge informacije koje mogu olakšati prepoznavanje/sumnju na rijetku bolest i pravovremeno upućivanje pacijenta na dijagnostiku.