Hrvatski savez za rijetke bolesti je u partnerstvu sa Frambu, Cesi i udrugom Zvono objavio priručnik o case managementu.
Priručnik je nastao kao aktivnost projekta “ŽENSKI STAV ZA SUSTAV!
Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti” koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.