6.5.2024.održan je webinar studentima radne terapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, s naglaskom na radnu terapiju kod rijetkih bolesti i prikaz primjera dobre prakse u našem Resursnom centru za rijetke bolesti. Iako je webinar jedna od aktivnosti projekta ‘ Ženski stav za sustav’ kojeg sufinancira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj na ovaj način nastavljamo kontinuiranu suradnju s Zdravstvenim veleučilištem.

Ovakvu suradnju već ostvarujemo sa mnogim obrazovnim institucijama u Hrvatskoj s ciljem edukacije budućih stručnjaka o potrebama oboljelih od rijetkih bolesti i njihovih obitelji, u svrhu povećanja kvalitete skrbi i kvalitete njihova života. Naša socijalna radnica Ivana Hrastar predstavila je rad Resursnog centra za rijetke bolesti i aktivnosti dok je radna terapeutkinja Laura Šubarić govorila o ulozi i metodama rada radnog terapeuta.