Škola zagovarača u zdravstvu

Stručna suradnica Saveza, Maja Tirić sudjelovala je na trodnevnoj specijalističkoj edukaciji iz područja javnog zagovaranja i participacije građana u donošenju odluka u zdravstvu u sklopu Zdravstvenog opservatorija Krijesnice – udruge za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima.

Škola zagovarača u zdravstvu održavala se od 26. do 28. rujna u Fužinama, te je okupila sudionike predstavnike organizacija civilnog društva, zdravstvene stručnjake, kao i studente srodnih studija sa svrhom uzajamne suradnje i zajedničkog doprinosa u unaprjeđenju zdravstva.

Predavači i izlagači predstavnici organizacija: SOLIDARNA – zaklada za ljudska prava i solidarnost, RODA – roditelji u akciji, Udruga PaRiter, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Ekonomski fakultet u Rijeci, Grada Zagreba i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, te u ulogama medija Reci.hr i Faktograf.hr.