U sklopu projekta „ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti“, Hrvatski savez za rijetke bolesti omogućio je pružanje psihosocijalne podrške ženama s rijetkim bolestima i majkama djece s rijetkim bolestima te pomoć u koordinaciji njihovih potreba.

Podršku pružaju volonteri/volonterke – studenti/ce pomagačkih zanimanja, koji su prethodno prošli edukaciju pod stručnim vodstvom psihologinje Saveza.              
Uz Hrvatski savez za rijetke bolesti, istu metodu u području rada s majkama djece s teškoćama u razvoju, primijenila je partnerska organizacija Inkluzivna kuća „Zvono“ iz Belišća.

Tijekom prvih šest mjeseci provedbe projekta, pružena je psihosocijalna podrška 55 žena iz navedenih skupina, a u pružanju podrške sudjelovalo je ukupno 36 volonterki/volontera. Dodatno, kroz njihovu komunikaciju s projektnim timom (socijalne radnice, psihologinja, voditeljica projekta) pojedine žene savjetovane su o pravima i mogućnostima unutar sustava socijalne skrbi, upućene na ustanove/institucije gdje mogu riješiti specifične probleme na koje nailaze, pružena im je podrška (pisanje žalbi) kada su postojale teškoće u ostvarivanju prava, a nekim majkama dodatna podrška pružena je uključivanjem djece u besplatnu radnu terapiju.         

Projekt „ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. 

Trajanje projekta: 15 mjeseci (1. 9.2022. – 30.11.2023.)

Vrijednost projekta: 86.044,30 EUR

Kontakt osoba: Suzana Sakić, voditeljica projekta, projekti.hsrb@gmail.com

Partneri na projektu: