U sklopu projekta „Razvoj Hrvatskog resursnog centra za rijetke bolesti“ (UP.02.2.2.06.0139)
je dana 1. veljače 2022. održana edukacija, u sklopu aktivnosti Provedba 16 online tečajeva
za roditelje, pod nazivom: vještačenje djece oboljele od rijetkih bolesti.
Stručni dio tečaja je održala Ivana Rotim, prof. def., ravnateljica Centra za odgoj I obrazovanje
Vinko Bek.

Cilj tečaja je bio upoznati roditelje djece oboljele od rijetke bolesti i/ili s teškoćama u razvoju sa
smjernicama za rad s učenicima s teškoćama.

Ravnateljica Centra je predstavila Smjernice za rad s učenicima s teškoćama na čijoj je izradi sudjelovala
kao član radne skupine, a koje su okvir su za planiranje, realizaciju i vrednovanje odgojno-obrazovnog
procesa učenika s teškoćama namijenjene učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i
ravnateljima osnovnih i srednjih škola koje provode redovite nastavne programe/kurikulume.
Smjernice mogu biti polazište svakom sudioniku u odgojno-obrazovnom procesu neovisno o
obrazovnom programu/kurikulumu kojeg provodi školska ustanova ili druga javna ustanova koja
provodi djelatnost odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: škola). Riječ je o razvojnom I trajno
otvorenom dokumentu podložnom periodičnim promjenama ukoliko se tijekom njegove praktične
primjene pokaže potreba za njegovom doradom i poboljšanjem.

Nakon prezentacije sudionicu su slobodno mogli postavljati pitanja. Tečaj je trajao 2 sata i bilo je
mnogo pitanja sudionika na koja je ravnateljica davala konkretne odgovore.
Komentari sudionika su bili izrazito pozitivni.

Sudionicima se jako svidjela interakcija, dobivanje konkretnih odgovora i razmjena iskustva i informacija. Sudionici su rekli kako je ovakav oblik podrške kroz tečajeve iznimno važan za lakše nošenje sa svakodnevnim izazovima roditelja djece s RB i/ili teškoćama u razvoju.