U sklopu projekta „Razvoj Hrvatskog resursnog centra za rijetke bolesti“ (UP.02.2.2.06.0139) su u razdoblju od 3.1.2022. do 7.1.2022., u jutarnjem i popodnevnom terminu za dvije grupe djece održani virtualni zimski edukacijsko-rehabilitacijski kampovi pod nazivom: „Zaigrane pahuljice“.

Predmetna aktivnost je održana u sklopu Elementa 6: „Organizacija i provedba 4 edukacijsko-rehabilitacijska kampa za djecu s rijetkim bolestima“. 

Sudionici Kampova su djeca s rijetkim bolestima i/ili s teškoćama u razvoju koja su sudjelovali uz podršku ili nadzor odrasle osobe. 

Detalje o tome kako su kampom zadovoljni roditelji i djeca možete pročitati ispod ovog teksta.