Nakon nekoliko mjeseci rada Saveza i studentica medicinskog fakulteta, pripremljena je i izrađena edukativno-informativna brošura “Rijetka infoteka za zdravstvene djelatnike” u kojoj se nalaze informacije o rijetkim bolestima koje su važne za liječnike primarne zdravstvene zaštite, informacije o referentnim centrima za rijetke bolesti, udrugama koje se bave rijetkim dijagnozama i sl. podaci koji mogu olakšati prepoznavanje/sumnju na rijetku bolest i pravovremeno upućivanje pacijenta.

Brošura je napravljena kroz projekt “Radnoterapijsko i medicinsko savjetovalište za osobe oboljele od rijetkih bolesti” koje financira Grad Zagreb te se planira distribuirati u Domove zdravlja na području Grada Zagreba ali i dalje. 

Brošuru možete pronaći na linku: https://rijetke-bolesti.com/wp-content/uploads/2023/12/BROSURA-FINALNA-VERZIJA-1.pdf