Dopredsjednica Saveza gđa Sara Bajlo dala je doprinos premijernom izdanju Health Hub
Magazina koji je napravljen povodom predstavljanja cijele think tank platforme za
zdravstvo i zdravstvenu industriju. Cijeli članak možete pročitati u nastavku.