U kliniku za psihijatriju Vrapče uz D1 uputnicu mogu sve rodilje i majke djece do 2 godine starosti

Program se odvija ponedjeljkom ( online) i petkom ( uživo), a detaljnije o samom programu prenosimo izravno sa stranica klinike za psihijatriju Vrapče.


Program za očuvanje mentalnog zdravlja u postpartalnom periodu – “Postnatal”

Postpartalni period nosi niz specifičnosti (bioloških, psiholoških i socijalnih) što zahtjeva specifičan, ciljani pristup ovoj skupini žena. Zdravlje majke značajno utječe na zdravlje djeteta te na njegov adekvatan psihološki razvoj, ali i na zdravlje čitave obitelji zbog čega je očuvanje mentalnog zdravlja majki od velike važnosti za čitavu zajednicu.

Cilj programa je rana prevencija, rano prepoznavanje određenih psihičkih poteškoća, kao i njihovo liječenje, s naglaskom na anksiozne i depresivne simptome koje se u ovom periodu mogu pojaviti. Program je namijenjen rodiljama i majkama do 2. godine starosti djeteta.

Program uključuje psihoedukativne grupe, grupni i individualni psihoterapijski rad, tehnike relaksacije, učenje socijalnih vještina, farmakološko liječenje.

Kroz psihoedukaciju obrađuju se neke od specifičnih tema vezanih za ovo razdoblje: specifičnosti odnosa majka-dijete u prvim godinama života, emocionalni izazovi ranog roditeljstva, emotivni razvoj malog djeteta, važnost podrške obitelji i šire sredine, specifičnosti promjene obiteljske dinamike nakon dolaska dijeteta, edukacija o zdravim stilovima života, edukacija o anskioznim i depresivnim simptomima.

Program provode psihijatri, medicinske sestre, socijalni pedagozi, socijalni radnik, psiholog  i radni terapeuti.

Forma programa

Prije uključenja u program obavlja se timska procjena. Program se provodi ponedjeljkom i petkom. Ponedjeljkom se program odvija online, a uključuje psihoedukativne aktivnosti i tehnike relaksacije.

Petkom se program odvija uživo, a sastoji se od grupne psihoterapije, individualnih pregleda i psihoterapije, razgovora sa socijalnim radnikom i grupnih radionica.

Planira se da grupa ima do 20 pacijentica.

Za program je potrebna D1 uputnica.

Kontakt telefon: 01/3713-266
e-mail: postnatal@bolnica-vrapce.hr