27.10.2023. godine su djelatnice Saveza imale priliku uživo prisustvovati radionici na temu Standarda kvalitete.

Navedenu je radionicu provodila Anamarija Tkalčec iz CESI-ja – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, a kao dio suradnje na projektu “ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje jest feministička organizacija koja se zalaže za unaprjeđenje društvenog položaja žena te ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, kao i za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava.

Tijekom radionice, djelatnice Saveza su imale priliku čuti o novijem Sustavu upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva – “OK 2015”. Takav sustav ima svrhu podizanje kvalitete rada i osiguranje dosljednosti djelovanja. Sustav upravljanja kvalitetom vrlo jasno i specifično definira očekivanja koja kvalitetna organizacija treba ispuniti. Sustav upravljanja kvalitetom je sustav koji je primarno usmjeren na davanje jamstva kvalitete dionicima u njenom okruženju. Tako upravljanje kvalitetom ima svrhu u odnosu na samu organizaciju, inicira promjene i aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje rada organizacije, kao i u odnosu na dionike u okruženju, nudi povjerenje i osigurava vjerodostojnost, a korisnici mogu očekivati kvalitetnu uslugu u skladu s dogovorenim standardima.

Na radionici su djelatnice Saveza imale priliku naučiti o ovom korisnom alatu i njegovih četiri područja u vidu strategija upravljanja organizacijom, resursa, komunikacije i odnosa s okruženjem, kao i rezulatata. Tijekom ove interaktivne radionice su djelatnice imale priliku naučiti o načinima na koje se navedeni standardi kvalitete mogu adekvatno implementirati u neprofitnoj organizaciji kao što je sam Hrvatski savez za rijetke bolesti.