Održana On-line edukacija na temu: Rijetke dermatološke bolesti – uloga zdravstvenih djelatnika u skrbi.

Webinar se održao u utorak, 30. ožujka 2021. godine od 17 do 19 sati na ZOOM platformi.
Cilj webinara bila je razmjena znanja i informacija za bolje razumijevanje rijetkih dermatoloških bolesti sve u svrhu unaprjeđenja kvalitete života oboljelih te pružanja integrirane skrbi.

Edukacija se provodi u sklopu projekta „Razvoj Hrvatskog resursnog centra za rijetke bolesti“ (UP.02.2.2.06.0139), koji sufinancira Europska unija u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima Europskog socijalnog fonda.