U sklopu projekta „Razvoj Hrvatskog resursnog centra za rijetke bolesti“ (UP.02.2.2.06.0139) je dana 29. studenog 2021. održan tečaj za roditelje djece s rijetkim bolestima.  

Predmetni tečaj je održan u sklopu aktivnosti A8: Provedba 16 online tečajeva za roditelje. 

Osnovne informacije o provedenom tečaju: 

  • Tečaj je održala psihologinja Sanja Bulog.
  • Tečaj je održan na temu „Vrijeme za sebe – sebičnost ili nužnost?“, s ciljem prevencije sindroma pregorijevanja kod roditelja djece s rijetkim dijagnozama i teškoćama u razvoju.
  • Na tečaju je sudjelovalo deset roditelja djece s rijetkim dijagnozama i teškoćama u razvoju.

Sudionici su bili iznimno zadovoljni tečajem te informacijama koje su saznale u sklopu njega te su zaključili kako su ovakva međusobna druženja i radionice važne za poboljšanje kvalitete života roditelja djece s rijetkim bolestima.  Tijekom cijelog predavanja, sudionici su imalI priliku postaviti pitanje te je nakon održanog predavanja pokrenuta zajednička rasprava.