Održan tečaj za roditelje djece oboljele od rijetke bolesti i/ili s teškoćama u razvoju na temu PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

U sklopu projekta „Razvoj Hrvatskog resursnog centra za rijetke bolesti“ (UP.02.2.2.06.0139) je dana 27. listopada 2021. održana edukacija, u sklopu aktivnosti Provedba 16 online tečajeva za roditelje, pod nazivom: Prava iz sustava socijalne skrbi.

Cilj tečaja je bio upoznati roditelje djece oboljele od rijetke bolesti i/ili s teškoćama u razvoju sa pravima i socijalnim uslugama iz zakona o socijalnoj skrbi prema kojem rade Centri za socijalnu skrb.