U sklopu projekta „Razvoj Hrvatskog resursnog centra za rijetke bolesti“ (UP.02.2.2.06.0139), a u sklopu aktivnosti Provedba 16 online tečajeva za roditelje, dana 14. listopada 2021., održan je online tečaj za roditelje djece s rijetkim dijagnozama i/ili teškoćama u razvoju, na temu “Partnerski odnosi u sjeni dijagnoze”.

Cilj edukacije je bio pružiti podršku roditeljima u održavanju njihovih partnerskih odnosa, koji zbog stresnih događaja u obitelji često znaju biti narušeni. Tečaj je održala psihologinja Saveza i edukantica bihevioralno-kognitivne terapije Sanja Bulog, mag.psych.  Tijekom cijelog predavanja, sudionice su imale priliku postaviti pitanje te je nakon održanog predavanja pokrenuta zajednička rasprava. Sudionice su bile iznimno zadovoljne tečajem te novim i relevantnim informacijama koje su saznale u sklopu njega.

Tečaj je trajao 120 minuta.