Hrvatski savez za rijetke bolesti postao je dio tražilice ”RaniKLIK” gdje možete pronaći sve relevantne stručnjake za rani razvoj  na područuj RH.

Sada nas roditelji i skrbnici djece s rijetkim bolestima mogu pronaći i na stranicama ”RaniKLIK”, te se rano informirati o dijagnozi svoga djeteta, te koristiti usluge saveza. Svojim članovima savez pruža podršku u ostvarivanju prava, psihosocijalnu podršku, ali i radnoterapijsko savjetovalište. 

Tražilica raniKLIK oblikovana je u okviru projekta »Izjednači« koji je u 2015. godini proveden u partnerstvu Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu i UNICEF-a. Projektom se nastojalo unaprijediti usluge za djecu rane dobi s teškoćama u razvoju ili razvojnim rizicima i osigurati pristup informacijama u županijama s najmanjim brojem socijalnih usluga. I djeca s teškoćama u razvoju su prije svega djeca – osim dodatne podrške trebaju sve što i ostala djeca, a to im osigurava rana intervencija u djetinjstvu.

https://raniklik.hr/institution/preview/2933/hrvatski-savez-za-rijetke-bolesti#