Prvo Farmakoterapijsko savjetovalište u Domu zdravlja Zagreb – centar

U Domu zdravlja Zagreb – centar nalazi se Farmakoterapijsko savjetovalište u kojem se po prvi put u Republici Hrvatskoj započela provoditi Usluga upravljanja farmakoterapijom. Usluga predstavlja novi model pružanja cjelovite skrbi unutar kojeg ljekarnici, u suradnji s liječnicima obiteljske medicine, usklađuju pacijentima terapiju s ciljem poboljšanja njihovih kliničkih ishoda i osobnog iskustva s lijekovima.

U okviru farmakoterapijske obrade pacijenata provodi se pregled cjelokupne terapije pacijenata (receptni i bezreceptni lijekovi, biljni lijekovi i ostali dodaci prehrani) te se na sveobuhvatan način procjenjuju pacijentove terapijske potrebe, identificiraju postojeće te sprječavaju potencijalni terapijski problemi, utvrđuju terapijski ciljevi, izrađuje plan skrbi za svakog pojedinog pacijenta te procjenjuju i prate ishodi liječenja.

TKO MOŽE DOĆI U SAVJETOVALIŠTE?

 • Osobe koje koriste 4 ili više lijekova
 • Osobe koje imaju poteškoća s uzimanjem lijekova
 • Osobe koje imaju pitanja vezano uz lijekove koje koriste
 • Osobe koje pate od nuspojava lijekova
 • Osobe koje koriste lijekove koje zahtijevaju pomno praćenje

ŠTO PACIJENT DOBIVA?

 • Ljekarnik će sa svakim pacijentom provesti individualnu konzultaciju
 • Ljekarnik osigurava da su svi lijekovi koje pacijent uzima najprikladniji mogući, učinkoviti, sigurni te da ih je pacijent u stanju primjenjivati
 • Ljekarnik će pacijenta uključiti u proces donošenja odluke vezano uz terapiju čime će se povećati uključenost pacijenta u brizi za svoje zdravlje
 • Ljekarnik će svakom pacijentu objasniti na koji način mu određeni lijek pomaže i koje su moguće nuspojave koje se mogu javiti

Na prvo savjetovanje potrebno je donijeti:

 • Medicinsku povijest (stalna terapija pacijenta)
 • Zadnje laboratorijske nalaze
 • Povijest bolesti.

INFORMACIJE I RADNO VRIJEME:

Dom zdravlja Zagreb – Centar,   Runjaninova ulica 4, 1 kat, lijevo.                                                                                         

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Dijabetološki centar, Av. Većeslava Holjevca 22, 1 kat.

Radno vrijeme: pon – pet 07:00 – 15:00

Kontakt telefon: 099/5838-382, e-mail: farmasavjetovaliste@dzz-centar.hr

VAŽNA NAPOMENA: prije prvog savjetovanja potrebno je obavijestiti svojeg liječnika obiteljske medicine te se u dogovoru s njime naručiti za prvi termin telefonski ili putem e-maila.

Letak:    https://dzz-centar.hr/wp-content/uploads/2018/11/Farmakoterapijsko-savjetovali%C5%A1te-letak.pdf