S posebnim veseljem objavljujemo da smo u suradnji s Laboratorijem zabave uspješno proveli i priveli kraju besplatne ljetne online kampove za djecu s rijetkim bolestima i teškoćama u razvoju, simboličnog naziva “Moje mjesto pod suncem”.

U dva kampa koji su se održali od 21. do 25. lipnja 2021. te od 28. lipnja do 2. srpnja 2021.  sudjelovalo je ukupno 41 dijete s rijetkom dijagnozom i/ili teškoćama u razvoju. Tijekom tjedan dana, koliko je trajao jedan kamp, za njih su bile osmišljene razne kreativne i edukativne aktivnosti, a za svako dijete osigurani su kvalitetni personalizirani materijali za sudjelovanje u aktivnostima.

Program kampa bio je tematski podijeljen na sljedeći način:

  1. dan – Recikliranje na dječji način
  2. dan – Vode i njihova zaštita
  3. dan – STE(A)M dan
  4. dan – Biljke i životinje
  5. dan – Moje mjesto pod suncem

Kao iznenađenje na samom kraju kampa, za djecu je premijerno prikazan animirani film “Moje boje”, a koji djeci na prilagođen i pozitivan način prikazuje život s rijetkom bolesti.

Uz sve izazove organizacije dječjeg kampa na virtualan način, moramo reći da je s naše strane cilj postignut! Iako nam kamp oduvijek predstavlja zabavu, druženje i puno aktivnosti uživo, uspjeli smo se prilagoditi novim okolnostima i pružiti barem dio toga obiteljima, u njihovom domu.

Kampovi za djecu aktivnost su u sklopu projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.