U ponedjeljak, 9.11.2020. počinju edukacije za volontere u palijativnoj skrbi koje udruga La Verna provodi u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Zagrebačkim institutom za kulturu zdravlja.

Edukacija će se odvijati on-line preko Zoom platforme. Prijave za sudjelovanje na e-mail palijativa.laverna@gmail.com

Kreirana je za volontere, a prema dokumentu “Koncept edukacije volontera u palijativnoj skrbi” izrađenom u skladu s preporukama Europskog društva za palijativnu skrb no  dostupna je svima koji žele nešto naučiti o palijativnoj skrbi.

Koncept i sustav palijativne skrbi, fizički simptomi palijativnih bolesnika, psihosocijalna i duhovna skrb za pacijenta i obitelj, multidisciplinarni tim i uloga volontera u palijativnoj skrbi, komunikacija i etika u palijativnoj skrbi, pomoć, podrška i edukacija obitelji u skrbi za terminalno bolesnog člana, žalovanje, briga za pružatelje palijativne skrbi.

Predavači su stručnjaci iz područja palijativne skrbi – liječnici, medicinske sestre, psiholozi, socijalni radnici, duhovnici, volonteri.

Sudjelovati mogu svi koje zanima ova tema. Za sudjelovanje na edukaciji nije uvjet volontiranje u palijativnoj skrbi ni prije ni nakon edukacije.

Termini održavanja:

Ponedjeljkom od 17 do 20 sati tijekom šest tjedana (od 09.11. do 14.12.2020. godine).