Fond za bilateralnu suradnjuProjekt bilateralnih inicijativa u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, „ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti” Opis projekta:Fond za bilateralnu suradnju, kao alat u sklopu ove prijave doprinosi jačanju bilateralnih odnosa organizacija u području…