Psihološka podrška

Dugotrajne bolesti iscrpljuju psihološke kapacitete oboljelih, utječu na njihove bliže članove obitelji i okolinu te nerijetko sa sobom donose psihičke tegobe poput osjećaja ljutnje, tuge te anksiozno-depresivnih simptoma.
Psihološka podrška pomaže oboljelima da lakše pronađu načine kako se nositi s različitim psihološkim stanjima, situacijama i reakcijama koje kronična bolest donosi. Također, u savjetovanju se može raditi na drugim temama koje su osobi važne. Najčešće teme savjetovanja su pomoć u nošenju s dijagnozom, bračno savjetovanje, zdravstvena anksioznost te rad na anksioznim i depresivnim simptomima. Individualno i grupno psihološko savjetovanje psihologinja provodi uživo, telefonski i putem Zooma, periodično organizira psihoedukativne radionice te piše psihoedukativne tekstove za oboljele.

Našu psihologinju možete kontaktirati svakog radnog dana od 8 do 16 sati na broj 099/659-6275 kao i putem e-maila na [email protected].

 

Kako s djetetom razgovarati o bolesti

Kako pripremiti dijete za liječnički pregled ili hospitalizaciju 

 

Hrvatski savez za rijetke bolesti je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog saveza za rijetke bolesti.
Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Europska unija

Zajedno do fondova EU

Naš tim

Copyright 2020 Hrvatski savez za rijetke bolesti.
Development by Fugaj Creative.