Radnoterapijsko savjetovalište

Radna terapija bavi se osobama čije je optimalno funkcioniranje narušeno bolešću, ozljedom ili nekim drugim stanjem. Radni terapeut je stručnjak koji radi sa svim dobnim skupinama na  onim aktivnostima koje su njegovim korisnicima važne za svakodnevno funkcioniranje. Fokus radnog terapeuta su aktivnosti dnevnog života koje … Continue reading Radnoterapijsko savjetovalište